Ont-moeten en aanmaakhoutjes

Weekend 14-01-2012 Fort Prins Frederik (Donjon)

De 14e is een speciale dag. In 1967 kwamen in San Francisco, Goldengate park voor het eerst mensen bijeen om te ZIJN. Initiatiefnemer was o.a. Michael Bowen. Overleden in 2009 in Zweden.
Na dit ZIJN is de summer of love geweest en dat loopt door tot 1969 Woodstock. Daarna is het langzaam weg geëbd.
Reagan en Tatcher aan de macht en een ruk naar rechts was het gevolg uitmondend in de crisis 2008 en nu vandaag de dag ondervinden we nog steeds de nadelige gevolgen van de vrijheid die banken zich hebben kunnen toe eigenen.

Maar er ontstaat nu een wereldwijde reactie: Occupy!

Met dit allemaal in onze gedachten is het idee ontstaan om de summer of love nieuw leven in te blazen. Welzijn voor welvaart.

Wil je een vuur maken dan begin je met een aanmaakblokje, vervolgens leg je daar aanmaakhoutjes op. Als het dan brand kun je grotere blokken toevoegen. Zo kun je door blijven gaan tot er een vuur ontstaat dat alles omvormt.
Zo is ook het weekend geweest. 50 occupy’ers vanuit het land zijn uitgenodigd dit weekend bij te wonen, te ondergaan.

Ik moet zeggen dat het voor mij fantastig was. Ik heb zulke mooie mensen mogen ontmoeten. Zoveel mooie en liefdevolle emoties mogen delen. Nu ik dit zo opschrijf krijg ik weer spontaan een brok in mijn keel. Het gevoel komt terug. De verbondenheid, de LIEFDE, er zijn, BEWUST zijn.

Er was een programma… maar dat is gelukkig losgelaten. En het was geweldig. Alles is gegaan zoals het ging. ONT-MOETEN!

Vrijdag was ik er rond 21 uur. Ik kwam de Donjon in en was verrast door de metamorfose die de Donjon had ondergaan. Iedereen was blij, wat onwennig maar blij. Er hing een geweldige sfeer. Ik werd onthaald op een groepshug. Dat voelde geweldig. Zoveel warmte en liefde je dan mag ontvangen. Keigaaf!

Op de zaterdag zijn er zoveel mooie dingen gebeurd. We hebben positieve wensen op papier gezet en die in een mooie ceremonie aan de kosmos gezonden. Avonds was er een love & light concert door Harry Loco met gedichten door Heleen en een mooie introductie door Wim voor Finland the song. Na afloop is er nog gejamd door occupy’ers. Daar werd een mooi occupy lied gezongen. (komt uit op mp3) en meerdere mooie meezingers.

Zondag: Er is een flinke wandeling gemaakt en smiddags zijn er nog mooie dingen gebeurd. Oscar heeft een wens verzonden met een papieren hete lucht ballon en enkele hele mooie gedichten voorgedragen. Die over liefde gonst nog na in mijn hoofd. Niet de tekst maar de emotie die ik er bij voelde.
Er is een film/docu gedraaid. Over een vredesmars door Israël en de Westbank. Ik hoop vurig dat deze voor meer mensen beschikbaar komt.

De deelnemers zijn weer weg het land in. Ieder naar zijn/haar plaats. Zij dragen het vuur mee en ik ben ervan overtuigd dat ze het vuur gaan verspreiden.
Occupy forever!

Love will win!!
Arie

Leave a Reply